vacature | Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Schouwburg Venray is op zoek naar een lid met aandachtsgebied financiën. Het betreft een onbezoldigde functie, die ongeveer een dagdeel en een ochtend per kwartaal in beslag neemt. Schouwburg Venray wil nog meer werk maken van diversiteit & inclusie, in programmering, partners, publiek en personeel en wil daarom expliciet vrouwen en personen met een bi-culturele achtergrond uitnodigen om te reageren.

Over de organisatie

Schouwburg Venray is hét huis voor verrijking en creatie in de regio door van het gewone een bijzondere beleving te maken. Dagelijks creëert een team van ruim 100 enthousiaste medewerkers en vrijwilligers voor haar gasten een thuis in een andere wereld. Na een renovatie en uitbreiding in 2016/2017 is de schouwburg het kloppende hart geworden van het sociaal-culturele leven van Venray.

Door de verbinding te leggen met het bedrijfsleven en samenwerkingen op te zoeken met regionale organisaties, kenmerkt Schouwburg Venray zich als thuishaven voor verenigingen en ondernemend Venray. Dat uit zich in ruim 120 voorstellingen en 500 zakelijke activiteiten, waardoor het theater inmiddels een spilfunctie heeft voor kunst en cultuur in de regio.

Een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is, altijd.

Profiel

Als aanvulling op de huidige disciplines binnen de Raad van Toezicht zijn we specifiek op zoek naar iemand met:

 • inzicht in financiële processen, begrotingen, rapportages en jaarrekeningen
 • ervaring op het gebied van ondernemerschap en de daarbij horende risico’s
 • algemene toezichthoudende kwaliteiten
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en afstand
 • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur/bestuurder te toetsen en te inspireren
 • het vermogen om in teamverband toezicht te kunnen houden; tegelijkertijd met een duidelijke eigen mening
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur/bestuurder voorgelegde thema’s
 • beschikking hebben over voldoende tijd om daadwerkelijk inzet te kunnen leveren
 • beschikking hebben over een relevant netwerk en bereidheid om dit in te zetten
 • het vermogen het zakelijk en programmeringsbeleid en daarmee behaalde prestaties in samenhang te observeren en daar ‘iets’ van te vinden
 • integriteit en resultaatgerichtheid met een positief kritische inbreng
 • de kwaliteit om inspiratie en synergie te profileren; vanuit een proactieve houding de dialoog voeren met de directeur/bestuurder, gericht op duurzame ontwikkeling en versterking van onze missie ‘Thuis in een andere wereld, waar iedereen altijd welkom is. Binden, boeien & beleven.’

Taken

 • het leveren van een inhoudelijke bijdrage op strategisch niveau
 • het vaststellen van belangrijke beleidsmatige documenten, te weten de periodieke begrotingen, het strategische beleidsplan en de jaarrekening.
 • het oordelen over de realisatie van belangrijke beleidsmatige documenten op basis van periodieke rapportages van de directeur/bestuurder

Raad van Toezicht
Schouwburg Venray volgt de richtlijn Cultural Governance voor goed en transparant besturen en toezichthouden. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit drie personen en vergadert elk kwartaal met de directeur/bestuurder.
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat:

 • er voldoende affiniteit met theater en de doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
 • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 • voldoende spreiding m.b.t. maatschappelijke achtergronden, expertises en disciplines, waarbij o.m. gedacht wordt aan financiële, economische, juridische, politieke, sociale,  bedrijfskundige, onderwijskundige, culturele en leiderschap achtergronden;
 • de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de directeur/bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren;
 • adequaat wordt voorzien in de klankbordfunctie ten behoeve van de directeur/bestuurder;
 • diversiteit gewaarborgd is, in het bijzonder heeft zij daarbij aandacht voor geslacht, etnische achtergrond en leeftijd;

Hoe te reageren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht Hay Freriks, via info@hayadvieseninterim.nl of 06-36318079.

Klaar voor deze uitdaging?