Verwerking van jouw gegevens

We koppelen de gegevens die we van je ontvangen steeds aan jouw account, dat we in ons systeem hebben verwerkt.

Koppelen aankoopgegevens
Om je beter van dienst te kunnen zijn en om je interessante aanbiedingen te kunnen doen, koppelen we jouw aankoopgegevens aan je Schouwburg Venray account of aan het e-mailadres dat je hebt achtergelaten bij het aanvragen van de nieuwsbrief.

Koppelen gegevens ervaringsmailing
Als je meedoet aan een ervaringsenquête die we dagelijks na de voorstelling versturen, dan koppelen we de door jou ingevulde gegevens aan je Schouwburg Venray account of aan het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij het aanvragen van de nieuwsbrief.

Wij verwerken je gegevens omdat wij dit ofwel nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met jou, ofwel omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, ofwel met jouw toestemming ofwel omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Onze gerechtvaardigde belangen staan in deze privacyverklaring omschreven. In individuele gevallen zouden wij genoodzaakt kunnen zijn om uw gegevens te verwerken omdat dit noodzakelijk is voor jouw vitale belang of dat van een ander (bijvoorbeeld wanneer iemand een ernstige aandoening heeft die mogelijk besmettelijk is, wij kunnen gasten die mogelijk in aanraking zijn geweest op deze manier informeren).

Beveiliging en derden

In een aantal gevallen verstrekken we (waar nodig) jouw gegevens aan externe partijen. We zullen jouw gegevens echter nooit aan andere partijen doorverkopen. Zoals gezegd werken we in sommige gevallen samen met externe dienstverleners. Zij mogen jouw gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten. Jouw gegevens mogen zij niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. Gegevens die via cookies worden verzameld kunnen worden gedeeld met de partijen die deze cookies plaatsen. Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Schouwburg Venray heeft maatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking te beschermen. Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. Om jouw privacy te waarborgen, zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Voor de gegevens die buiten de EU worden verzonden, werken we uitsluitend met partijen die volgens de Europese regels voldoende bescherming bieden.

Op schouwburgvenray.nl staan een aantal links naar websites van onze partners. Als je daarop klikt, wordt de website van die partner geopend. Zodra je op de website van een van onze partners bent, is het privacybeleid van die partner van toepassing.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je graag wilt weten welke gegevens we van je hebben, kan je dat aan ons vragen. Mochten bepaalde gegevens niet kloppen, dan kunnen we deze voor je wijzigen. Ook kan je ons vragen jouw gegevens te wissen en om deze niet meer te gebruiken. Als je eerder toestemming hebt gegeven, kunt je deze weer intrekken. Wel mogen we (als dat nodig mocht zijn) de gegevens bewaren waarvoor je al toestemming had gegeven. Sommige gegevens kan je van ons meekrijgen in een gebruikelijk format. Dat geldt voor elektronische gegevens die je zelf aan ons hebt doorgegeven, gegevens die je bij ons hebt aangemaakt en gegevens die we gebruikt hebben voor een overeenkomst die we met jou zijn aangegaan of waarvoor je toestemming hebt gegeven. In sommige gevallen mogen we jouw verzoek weigeren, bijvoorbeeld als je ons vraagt uw gegevens te wissen, maar we deze nodig hebben voor belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. Als dit het geval is, hoor je dat zo snel mogelijk van ons.

Heb je vragen of klachten over jouw gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Dan kan je contact met ons opnemen per e-mail via privacy@schouwburgvenray.nl.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail op privacy@schouwburgvenray.nl voor al je vragen en verzoeken. 

Schouwburg Venray, gevestigd aan Schouwburgplein 1, 5801 BV in Venray, is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Meer informatie?